5 gode grunde til at komme i gang med alias i Navision Stat

Alias i Navision Stat er en smart konteringsfunktion, der letter arbejdet for den enkelte medarbejder, reducerer antallet af konteringsfejl og sikrer en nemmere udgiftsopfølgning.

Alias er en konteringshjælp i Navision Stat. En aliaskode kan således opsættes med en ønsket kombination af dimensioner, finanskonto og/eller sagsreference. Ved indtastning af alias i Navision Stat, eller i andre af de statslige systemer, udfyldes dimensionsværdier, finanskonto og/eller sags- og sagsopgavenummer automatisk. Det betyder, at medarbejderen kun skal huske en håndfuld aliasser i stedet for hele registreringsrammen.

  1. Alias gør det lettere for den enkelte medarbejderDet er langt nemmere kun at skulle huske en håndfuld alias-numre i stedet for hele registreringsrammen. Processen med at indtaste bliver lettere, når der anvendes alias og systemet afleder konteringen automatisk.
  2. Alias reducerer antallet af konteringsfejl
    Når alias er sat korrekt op, udfylder systemet store dele af informationerne automatisk. Herved reduceres antallet af konteringsfejl markant.
  3. Alias giver en nemmere udgiftsopfølgningVed brug af alias sikres en nemmere udgiftsopfølgning, idet opfølgning kan foretages på alias-niveau, og fordi der er færre konteringsfejl.
  4. Alias sparer tidNår man kun skal indtaste et enkelt nummer i stedet for tre, fire eller seks, sparer man i sagens natur tid i indtastningsprocessen. Vigtigere er at der spares tid på fejlretning og fordi der opnås en mere effektiv udgiftsopfølgning. Tid der kan bruges på andre opgaver.
  5. Alias er systemunderstøttetAlias er understøttet af alle de relevante statslige systemer som, fx IndFak, RejsUd og SBS. Det betyder, at du kan bruge alias på tværs af de systemer, organisationen anvender.

Læs mere om alias i Økonomistyrelsens brugervejledning, Navision Stat Brugervejledning

Ønsker du at undersøge muligheden for opsætning af alias i din organisation, kan du kontakte Arne Larsen

Eksempler på samarbejder