Agil systemudvikling til Folkekirken

Gennem et agilt projektforløb har AMC udviklet en klient-server løsning til kapitalforvaltningsopgaven i Folkekirken. Det tætte og agile samarbejde med brugerne har sikret en god og effektiv løsning, der efterfølgende har været let at sætte i produktion og implementere i praksis.

Kundens udfordring
Folkekirken stod i 2019-20 med et efterhånden forældet system til forvaltning af den samlede kapital, der blandt andet består af indbetalinger til gravstedsvedligehold og kapitaler fra menighedsråd (fx frasalg af jord). Folkekirkens It (FIT) bad i første omgang AMC om rådgivning på mulige systemløsninger. Det viste sig, at det ikke var hensigtsmæssigt at opgradere den eksisterende løsning til den nyeste version af Navision Stat. AMC fik i stedet opgaven med udvikling og programmering af en samlet løsning, der lige nu er sat i drift med en afsluttende driftsprøve i december 2021.

AMC’s assistance
AMC har i perioden fra juni 2020 til oktober 2021 udviklet en samlet, effektiv klient-server løsning til kapitalforvaltningen. Kapitalforvaltningen løses af medarbejderne i GiasCentret på vegne de mange interessenter i Folkekirken, mens selve it-udviklingen er forankret i Folkekirkens It (FIT).

AMC’s løsning består af klient-server løsning til den detaljerede kapitalforvaltning og en standard Navision Stat-løsning, der sikrer de basale regnskabsmæssige aktiviteter og opgaver.

AMC har således udviklet og leveret:

  • Opsætningen i Navision Stat (standard)
  • Kapitalforvaltningssystemet KAS 2.0 i SQL med en tilhørende Windows klient
  • Integration mellem Navision Stat og KAS 2.0
  • En lang række rapporter.

Hele udviklingsrejsen er kørt som et agilt projekt med meget tæt samarbejde og brugerinvolvering i de enkelte sprint. Brugerne har beskrevet deres behov i ’user stories’. De har medvirket til den løbende prioritering og har testet leverancerne løbende.

Også projektledelsen er kørt i et meget tæt samarbejde mellem FIT, den overordnede styregruppe og AMC med fælles risikovurderinger, overblik over og tæt styring af fremdrift og kvalitet.

Kundens udbytte
Kunden har fået udviklet og levereret:

  • Et nyt og sikkert kapitalforvaltningssystem med høj performance i form af hurtige kørsler og opdateringer
  • En løsning, der bygger på en standard Navision Stat-opsætning, der løbende kan opdateres med nye versioner
  • En lang række rapporter til brug for styring af kapitalforvaltningen.

Den agile udviklingsmodel har sikret et tæt samspil om udviklingen af løsningen, der dermed matcher det, som brugerne efterspørger. Desuden er brugerne så tæt inde i opgaverne med at definere og teste løsningen, at implementeringen er sket undervejs i udviklingen af løsningen, så der efterfølgende er mindre behov for ekstra undervisning mv.

”Vi har haft et godt og tæt samarbejde med AMC om udvikling af det nye kapitalforvaltningssystem. Det agile projektforløb har sikret en løsning, der matcher brugernes behov og den fælles tilgang i ledelsen af projektet har medført, at vi sammen har styret projektet sikkert i mål inden for tidsplan og budget.”

Sofie Navntoft Sønderskov, Souschef for Digitalisering, Folkekirkens It, Kirkeministeriet