Effektiv projektøkonomi på VIVE

I 2017 blev VIVE dannet ved en fusion af de to forsknings- og analyseinstitutioner SFI og KORA. Som konsekvens af heraf blev de to økonomi- og ressourcestyringsmodeller sammenlagt og opdateret. Herudover blev der etableret en ny fælles it-platform.

Kundens udfordring

VIVE havde behov for at etablere en ny samlet økonomi- og ressourcestyringsmodel, med særligt fokus på projektbevillinger, samt en ny fælles it-platform. Det behov opstod i forbindelse med fusionen mellem de to forsknings- og analyseinstitutioner SFI og KORA, som tilsammen dannede VIVE i 2017.

Løsninger inden for økonomi- og ressourcestyring

AMC bistod KORA og SFI med at etablere en ny økonomi- og ressourcestyringsmodel, samt den efterfølgende understøttelse af VIVE i fusionsovergangen. AMC bidrog med analyse, design, implementering og idriftsættelse af en økonomi- og ressourcestyringsmodel, baseret på Navision Stats sags- og ressourcemodul med anvendelse af bevillingsstyringsmodulet til systemunderstøttelse af projektbevillinger.

Herudover blev der udarbejdet en konteringsvejledning hvori balancekonti anvendes til at skabe et simpelt overblik over projekternes status, for at skabe et effektivt grundlag for løbende projekt- og bevillingsstyring. AMC har desuden bistået udarbejdelsen af ledelses- og projektrapporter via LDV.

Kundens udbytte

VIVE fik både ensretning og kvalitetssikring af arbejdsgange internt i projektøkonomistyringen, i form af rådgivning og bistand til udarbejdelse af processer og arbejdsgange til afklaring af roller, opgaver og ansvar i det projektadministrative område med henblik på at fremme effektivitet, kvalitet og trivsel.

Løsninger inden for digitalisering

AMC har også bidraget med it-projektledelse og it-leverandørstyring under etableringen af den fælles it-platform. Forløbet faldt i to faser, hvor fase 1 var en transition, der gik ud på at flytte SFI’s it-platform over på KORA’s it-platform. Fase 2 var en transformation dvs. etablering af en fælles it-platform herunder nye fælles applikationer og brugeradministration.

AMC havde rollen som it-projektleder og rådgiver for it-chefen. Opgaven omfattede alle dele af forløbet, fra fusionsafklaring hos Kammeradvokaten, leverandør- og kontraktstyring, rådgivning angående it-revision frem til idriftsættelse og overlevering af styringsværktøj.

Kundens udbytte

I kraft af erfaren projekt- og situationsledelse og i tæt samarbejde med en beslutningsdygtig ledelse har AMC været med til at sikre, at it-fusionen forløb til direktionens tilfredsstillelse. I fase 1 betød det, at alle medarbejdere under transistionen kunne arbejde videre uden væsentlige gener. I fase 2 blev VIVEs nye it-platform implementeret uden væsentlige gener for produktionen og med væsentlige forbedringer til gavn for brugerne. Der blev skabt en fælles brugeroplevelse og projektet overgik til stabil it-drift med økonomi i fokus.

 

“AMC har hjulpet os igennem to væsentlige projekter. Etableringen af en solid økonomi- og ressourcestyringsmodel, idriftsættelsen af denne samt et komplekst og udfordrende it-fusionsprojekt, hvor særligt den store erfaring med projektledelse, kommunikation og situationsledelse var afgørende for projektets succes. Vi har sat stor pris på den uformelle og direkte rådgivning vi fik fra AMC i alle dele af projektforløbene. Særligt deres evne til at kommunikere med og involvere alle projektdeltagere og parter i organisationen har givet et solidt resultat.”

Hanne Friis Kaas, Økonomi- og administrationschef, VIVE

Primære konsulenter på opgaven

Martin V. Olsen

Teamleder

+45 30 71 44 11

mvo@amconsulting.dk

Arne E. Jensen

Teamleder

+45 22 20 24 87

aej@amconsulting.dk