Fokus på ekstern finansiering på SNM

Statens Naturhistoriske Museum (SNM) har sammen med AMC sat gang i at udvikle den økonomiske og regnskabsmæssige håndtering inden for ekstern virksomhed (EV).

Område

Arbejdsopgaver

Kundens behov

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at afsætte tid til komplekse og udviklingsorienterede økonomistyringsopgaver, når driften også skal køre. SNM bad derfor AMC om at hjælpe med at gennemgå forretningsområdet for ekstern virksomhed, få klarhed over regler og processer og sikre dokumentation af fælles praksis. De havde brug for en konsulent, der kunne have fuldt fokus på opgaven og fungere selvstændigt og samtidig i tæt samspil med ansatte og ledelsen.

Løsningerne

AMC har sammen med SNM afdækket opgavens mål og behov inden for et aftalt opgavefelt. På baggrund af udpegede områder fra SNM, fik AMC kortlagt og rammesat retningslinjer og forretningsgange for disse områder. Der blev udarbejdet dokumentation på en simpel og klar måde, som SNM’s medarbejdere fremover kan anvende til at skabe en fælles tilgang til, hvordan EV-området håndteres hos SNM. Herudover blev en række projektkontrakter gennemgået for at skabe overblik og sætte fokus på eksterne krav stillet af bevillingsgivere.

Jeg har været meget glad for samarbejdet med AMC, der har bistået i oprydning og udvikling på økonomiområdet på SNM. Vi fokuserede bl.a. på at få skabt en klarhed over regler og processer. De varetog opgaven meget rutineret og håndterede komplekse problemstillinger meget systematisk. Jeg var positivt overrasket over, hvor hurtigt konsulenten dannede sig et overblik og igangsatte aktiviteter, der i løbet af kort tid havde et konkret udbytte. Ligeledes var jeg meget glad for at konsulenten i sin tilgang til de øvrige medarbejdere var meget respektfuld og jeg oplevede et meget fint samarbejde.

Stine Møller, tidligere teamleder for Økonomi, Statens Naturhistoriske Museum

Primær konsulent på opgaven