Hurtig temperaturmåling på arbejdsmiljøet

AMC hjalp Arbejdsmiljøgruppen på Institut for Pædagoguddannelse ved KP med at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø blandt underviserne.

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring/behov

Arbejdsmiljøgruppen ved Institut for Pædagoguddannelse ønskede at få en status på det psykiske arbejdsmiljø for underviserne ved Campus Carlsberg på Københavns Professionshøjskole (KP). Arbejdsmiljøgruppen har siden 2019 igangsat en række initiativer for at styrke arbejdsmiljøet, men de manglede viden og fakta om effekten for underviserne.

Beskrivelse af AMC’s assistance

AMConsulting var i dialog med arbejdsmiljøgruppen om mulighederne for kvalitative og kvantitative målinger, og valget faldt på en kombination af åbne dialogmøder og en survey med spørgsmål, der blandt andet tog afsæt i de input, der kom frem på dialogmøderne.

Konkret leverede AMC:

  • En indledende vejledning og rådgivning om muligheder for målinger mv.
  • En skriftlig opsamling fra de tre dialogmøder med gruppering af mange udsagn og input i en række overordnede temaer.
  • Et forslag til spørgsmål til en survey baseret på hhv. de mange input fra dialogmøderne suppleret med spørgsmål ift. oplevet tidspres og arbejdsmængde mv. med afsæt i vejledninger fra Arbejdstilsynet om samme emne. Arbejdsmiljøgruppen havde derudover selv en række spørgsmål, de tilføjede til surveyen.
  • En samlet rapport med resultaterne af den gennemførte survey og en fremlæggelse af resultaterne for Arbejdsmiljøgruppen.

Institut for Pædagoguddannelse stod selv for udsendelsen af surveyen (i KP’s eget survey program) og for opsummering af data samt anonymisering af fx personhenvisninger i fritekstsvarene, hvorefter de sendte data sikkert til AMC.

AMC analyserede data og udarbejdede de grafiske illustrationer samt teksten til den rapport, der nu danner afsæt for Arbejdsmiljøgruppens videre arbejde.

Kundens udbytte

Arbejdsmiljøgruppen fik et hurtigt overblik over status på arbejdsmiljøet ved brug af AMC’s kompetencer inden for surveys, analyser og arbejdsmiljøområdet. Den samlede rapport danner nu et fælles afsæt for det videre arbejde med at styrke arbejdsmiljøet yderligere på instituttet.

Vi fik en meget kompetent sparring fra AMConsulting og et brugbart resultat i form af en gennemarbejdet analyserapport, der giver os et godt grundlag for det videre arbejde i Arbejdsmiljøgruppen.

Kirsten Balle, institutleder ved Institut for Pædagoguddannelse ved KP og formand for Arbejdsmiljøgruppen