Implementering af Navision Stat på CBS

Da Corona lock-down ramte i foråret 2020 var CBS i fuld gang med forberedelserne til overgangen til Navision Stat og omfattende ændringer i CBS’ økonomistyring. En udskydelse af projektet var uundgåelig, for var det overhovedet realistisk at komme i mål med så omfattende et projekt inden udgangen af 2020?

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring

CBS har i en årrække ønsket at skifte fra en egen tilpasset økonomistyringsløsning til Navision Stat og de tilknyttede fællesstatslige systemer. Dette ønske blev yderligere aktualiseret af projektet om en fælles kontoplan på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der ville blive en udfordring for CBS med den eksisterende registreringsramme. Forud for 2020 var derfor gået e analyse i forhold til de system- og styringsmæssige konsekvenser af et skift til Navision Stat og en ny registreringsramme. Konklusionen på dette arbejde var, at der var behov for tilpasninger i andre dele af CBS’ økonomisystemplatform, eksempelvis budgetsystem og ledelsesinformationsløsning.

Beskrivelse af de løsninger som AMC har leveret

AMC’s bidrag til CBS’ store omlægning af organisationens økonomistyringsløsning har været at:

  • rådgive om opstilling af ny registreringsramme, der understøtter interne såvel som eksterne krav til økonomistyringen
  • bidrage til implementeringen af Navision Stat og LDV, herunder ibrugtagning af sagsmodulet til økonomistyring af eksternt finansierede projekter
  • rådgive og bistå i forbindelse med integrationer til centrale systemer, såsom SLS og interne fagsystemer
  • udvikle værktøjer til omkostningsfordeling.

Kundens udbytte

CBS står med en fremtidssikret systemunderstøttelse af organisationens økonomistyring, der baserer sig på at anvende statens fælles systemer, hvor det er mest optimalt. Dertil er CBS rustet til at imødekomme de ministerielle krav om anvendelse af en fælles registreringsramme for de selvejende institutioner.

Med en stor indsats fra CBS’ organisation, og blandt andre AMConsulting, kom projektet sikkert i mål i løbet af andet halvår 2020. CBS har dermed opnået følgende:

  • Overgang til Navision Stat, LDV og IndFak
  • en opgradering af løsningen til fakturering af åben uddannelse
  • udvikling af en ny rapporteringsløsning og en opgraderet budgetløsning
  • implementeret en ny registreringsramme til økonomistyring.

Vi har med hjælp fra AMConsulting fået defineret en ny økonomistyringsmodel, der tilgodeser interne såvel som eksterne ministerielle krav til registreringsrammen. Skiftet til Navision Stat har medført, at vi nu kan koncentrere os om at drive god økonomistyring fremfor at have fokus på drift af egne systemer.

Kristian Dyhr Økonomichef/CFO

Primære konsulenter på opgaven