Hjælp til implementering af Navision Stat

Fredericia Maskinmesterskole har skiftet økonomisystem ved årsskiftet 2019/20 og bruger nu Navision Stat - økonomisystemet i den statslige systempakke. De har fået hjælp fra AMC til implementeringsprocessen og den efterfølgende idriftsættelse af det nye økonomisystem på skolen.

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring

Fredericia Maskinmesterskole har skiftet økonomisystem ved årsskiftet 2019/20 og bruger nu Navision Stat – økonomisystemet i den statslige systempakke. De har fået hjælp fra AMC til implementeringsprocessen og den efterfølgende idriftsættelse af det nye økonomisystem på skolen.

Løsningen

AMC har hjulpet Fredericia Maskinmesterskole igennem hele implementeringsprocessen med både vejledning og rådgivning og hands-on assistance.

Implementeringen har bestået af følgende overordnede opgaver:

  • Etablering af en ny registreringsramme

Rådgivet af AMC har Fredericia Maskinmesterskole fået udviklet en ny registreringsramme med afsæt i tilgangen: ”Hvad vil vi gerne styre efter?”. Den overholder samtidig kravene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et skift i økonomisystem giver en oplagt mulighed for at justere til og drøfte, hvilket informationsbehov, registreringsrammen skal opfylde og for at tilpasse den til de behov.

  • Plan for implementering og overgangstidspunkt

Sammen har vi udarbejdet en plan for, hvornår overgangen skulle finde sted, hvilke trin, der er i implementeringsprocessen, og om flere af statens systemer skulle tages i brug. Maskinmesterskolen har fx også taget IndFak i brug, da de overgik til Navision Stat. Dette valg skyldes, at systemet er intergeret med Navision Stat.

  • Datakonvertering

Da skolen er gået over til det nye økonomisystem ved årsskiftet 2019/20, giver det ikke behov for den store datakonvertering ud over ift. stamdata. Det har været en relativt enkel opgave, som skolen selv har løst med lidt sparring fra AMC.

  • Forberedelse af organisationen gennem oplæring og involvering

Både før selve implementeringen af Navision Stat og efterfølgende har AMC støttet medarbejderne og ledelsen i regnskabsafdelingen med undervisning gennem sidemandsoplæring, fordi det giver læring helt tæt på den enkeltes praksis, og der var et overskueligt antal medarbejdere at lære op.

  • Idriftsættelse

Vi har fortsat samarbejdet også efter idriftsættelsen af Navision Stat og IndFak. Visse områder kan man bedst undervise i, når systemet er sat i drift, fx bankafstemninger, og der dukker nye spørgsmål op, når medarbejderne sidder med de konkrete opgaver.

Kundens udbytte

Fredericia Maskinmesterskole har fået den ønskede hjælp til en effektiv implementering af Navision Stat og IndFak fra A til Z. Vi har haft et tæt og godt samarbejde undervejs og brugte kombinationen af vores viden om den statslige systempakke, vores forretningsforståelse ift. de selvejende uddannelsesinstitutioners behov og vores erfaringer med undervisning til at skabe en god implementering og et succesfuldt resultat sammen med skolen.

“Vi har fået værdifuld sparring fra AMC og konkret hjælp hands-on til implementeringsprocessen. Kombinationen af konsulenternes store viden om systemerne, deres forretningsforståelse og evne til at lære fra sig viste sig at være rigtig vigtig for både processen og resultatet af implementeringen.”

Linda Hansen, Regnskabschef, Fredericia Maskinmesterskole

Primære konsulenter på opgaven