Sikker implementering af SBS på EVA

AMC var projektleder, da Danmarks Evalueringsinstitut, EVA fik implementeret Statens Budgetsystem (SBS) på en måde, så det understøtter deres interne styringsbehov og samtidig overholder de centrale krav til budgetteringen.

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring

I 2019 stod Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for at skulle implementere Statens Budgetsystem (SBS). EVA vurderede ikke, at de selv havde tilstrækkelige ressourcer med de nødvendige kompetencer til at sikre, at deres økonomistyringsmodel blev korrekt afspejlet i det nye budgetsystem.

Løsningen

AMC fik derfor rollen som projektansvarlig for udrulningen af SBS på EVA og var derfor den primære kontaktperson for EVA i den løbende styring og dialog med Økonomistyrelsen.

AMC sikrede undervejs i implementeringsprocessen, at systemet blev sat op på en hensigtsmæssig måde for EVA, der sikrede, at både EVAs interne økonomistyringsbehov og kravene i forhold til afrapportering til departementet blev efterkommet. Herudover udarbejdede AMC en kort vejledning til systemet inden for de områder, EVA har brug for i deres økonomistyring. AMC har i opstartsperioden ydet support til EVA på løsningen, hvor det har været ønsket.

Kundens udbytte

Det tætte samarbejde med AMC har betydet, at EVA har fået en skræddersyet løsning, der både er tilpasset netop deres specifikke behov for økonomistyring, og som efterlever de regler, der er stillet fra centralt hold.

Herudover har EVA fået udarbejdet vejledninger til brug i den daglige drift, som sikrer effektiv og korrekt anvendelse af systemet, selv om SBS ikke bruges på daglig basis på EVA.

Det var en kæmpe fordel at have en projektleder, der forstår EVAs økonomistyringsmodel rigtig godt, har stor systemforståelse og samtidig erfaring med at lede implementeringsprojekter.

Rikke Skovgaard Andersen, sekretariatschef, Danmarks Evalueringsinstitut

Primær konsulent på opgaven

Arne E. Jensen

Teamleder

+45 22 20 24 87

aej@amconsulting.dk

Eksempler på samarbejder af lignende karakter

Statens HR på Det Kongelige Teater

Teatret fik hjælp til nye arbejdsgange og ny organisering ved implementering af det fælles statslige HR-system, Statens HR

Sikker implementering af SBS på EVA

EVA har implementeret Statens Budgetsystem, så systemet understøtter deres interne styringsbehov og overholder de centrale krav til budgetteringen. AMC var projektleder i hele implementeringen.