Statens HR på Det Kongelige Teater

I forbindelse med implementeringen af Statens HR centraliserede Det Kongelige Teater de HR-administrative opgaver og indførte fælles arbejdsgange og processer. AMC rådgav teatret undervejs i implementeringen og hjalp med konkrete analyser og optimering af arbejdsgange.

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring

Det Kongelige Teater er en kompleks organisation, der har mange egne overenskomster. Frem til medio 2019 havde teatret en decentral organisering af HR-administrationen. Teatret ønskede at bruge implementeringen af det HR-administrative system ”Statens HR” til at samle de HR-administrative opgaver og indføre it-understøttede HR-processer. De ønskede at få nedskrevet fælles og ensartede arbejdsgange og optimere opgaveløsningen på tværs af teatrets afdelinger. Teatret var 2. pilot i implementering af Statens HR.

Løsningen

AMC udarbejdede i samarbejde med teatret en samlet business case over, hvad de kunne opnå ved en ændret organisering af deres HR-administration. Både set i lyset af det ny HR-system og i forhold til at sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre fælles standarder. Det dannede basis for at etablere en ny og central organisering af deres HR-administration på tværs af hele teateret og alle kunstneriske afdelinger. AMC rådgav og understøttede projektledelsen og styregruppen i hele implementeringsforløbet f.eks. ved at beskrive og optimere arbejdsgange, formulere beslutningsoplæg og lave analyser.

Kundens udbytte

Det Kongelige Teater har fået udarbejdet og kvalificeret deres beslutningsgrundlag i forhold til den centrale HR-styring, som efterfølgende blev etableret. De fik styrket og styret selve implementeringen af Statens HR og har fået fælles beskrevne arbejdsgange og lønkontroller. Det hele med afsæt i et ønske om at styrke kvalitet og effektivitet til HR-administrationen.

“Pia fra AMConsulting har hjulpet os i processen som rådgiver og sparringspartner på forandringerne. Vi har hurtigt fået et tæt og godt samarbejde, og Pia har på kvalificeret vis, via sin store viden om HR i staten, bidraget med lige det, vi havde brug for - både stort og småt”

Marianne Thorsen, chef for HR og Jura, Det Kongelige Teater