Vellykket fusion i staten

I en vellykket fusion har SOSU H fået et system- og registreringsgrundlag, der muliggør en samlet regnskabsmæssig registrering, regnskabsaflæggelse og rapportering for de fusionerede skoler.

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring

I september 2018 blev erhvervsskolerne SOPU og SOSU C fusioneret, med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Den nye institution har fået navnet SOSU H. Fusionen har medført et behov for at opstille et fælles grundlag for regnskabsregistrering og -opfølgning, både hvad angår sammenlægning af regnskaber og opstilling af fælles registreringsramme.

Beskrivelse af AMConsultings assistance

AMConsulting har i forbindelse med sammenlægningen bidraget med rådgivning og assistance inden for disse områder:

  • Opstilling af ny fælles registreringsramme: Denne blev baseret på dialog med medarbejdere med regnskabsmæssig og faglig indsigt i skolernes forskellige fag- og styringsområder. Der er blevet lagt vægt på at etablere en regnskabsstruktur, der tager højde for den nye institutions organisering og faglige produktion.
  • Sammenlægning af regnskaber: Et af de eksisterende regnskaber er blevet valgt som det regnskab der fortsætter. Regnskabsposter fra det andet regnskab er blevet omlagt til ny registreringsramme og indlæst og bogført. Det blev vurderet konto for konto, om der skulle overføres poster eller saldo.
  • Kreditor-, debitor- og anlægskartotek: Skolernes eksisterende kreditor-, debitor-, og anlægskartoteker er blevet gennemgået og sammenlagt. Åbne poster fra det afgivende regnskab er blevet indlæst og bogført på de respektive konti.
  • Kontrol og afstemning: AMConsulting har bidraget til kontrol og afstemning af sammenlægningen, både hvad angår stamdata og regnskabsregistreringer.

Kundens udbytte

SOSU H har fået et system- og registreringsgrundlag, der muliggør en samlet regnskabsmæssig registrering, regnskabsaflæggelse og rapportering for de fusionerede skoler.

AMConsulting har hjulpet os i forbindelse med sammenlægningen af vores regnskaber. AMConsultings erfaring med fusioner og store viden om systemer og regnskaber i staten, har hjulpet os sikkert igennem fusionsprocessen

Anette Macko Ressourcedirektør