VIVEs HR fik hjælp til Statens HR

VIVEs (Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd) kerneopgave er at levere forskning og analyser i høj kvalitet. Administrationen på VIVE er i sagens natur ikke ret stor, og den lille HR-enhed havde derfor brug for hjælp til implementering af Statens HR.

Område

Arbejdsopgaver

Kundens udfordring

VIVEs kerneopgave er at levere forskning og analyser i høj kvalitet. De har små 300 ansatte. Administrationen på VIVE er i sagens natur ikke ret stor, og den lille HR-enhed havde derfor brug for hjælp til implementering af Statens HR.

Beskrivelse af AMConsultings assistance

AMConsulting har i forbindelse med implementeringen af Statens HR på VIVE bidraget med rådgivning og assistance inden for blandt andet:

  • Optimering og beskrivelse af de fælles HR-administrative arbejdsgange i og uden for Statens HR. Det er sket i tæt dialog med HR-enheden via målrettede workshops og efterfølgende udarbejdelse af procestegninger og tjeklister.
  • Opdatering af lønkontrolplan og tilknyttede kontrolprocesser. Samarbejdet mellem AMC og VIVE har været tæt med fokus på at sikre en effektiv kontrol med høj kvalitet, når Statens HR går i drift.
  • Generel sparring og videndeling om muligheder og udfordringer i Statens HR. AMC har stor erfaring med implementeringen af Statens HR fra andre statslige institutioner og har givet sparring og erfaringer videre til VIVE, der på den måde kunne spare tid i implementeringsprocessen.

Kundens udbytte

VIVE har fået både ekstra ”hænder og hoveder” i implementeringsprocessen. For den lille HR-enhed har det givet luft til de andre vigtige HR-drift- og udviklingsopgaver i organisationen, og det har samtidig gjort implementeringsprocessen på VIVE mere effektiv.

AMC har sparet os for en betragtelig arbejdsbelastning i HR-enheden. De har løst en række opgaver, vi ikke selv havde ressourcerne til at løfte. Samtidig har de givet os idéer og perspektiver på løsninger, som kan sikre os den mest optimale og effektive drift af HR-opgaverne i og uden for det nye statslige HR-system.

Nina Wallin Faglig leder HR i VIVE