HR data som beslutningsgrundlag

Giv ledelsen et samlet og opdateret overblik og beslutningsgrundlag i forhold til nøgletal om bemanding, sygefravær, ressourceanvendelse og andre væsentlige HR-data.

HR ledelsesinformation

I kan med fordel supplere jeres ledelsesinformation om produktion og bundlinje til direktion og chefgruppe med styringsrelevant HR ledelsesinformation om f.eks. sygefravær, arbejdsbelastning, ressourceanvendelse, trivsel mv. Der kan også være behov for at give ledelsen et overblik over, om jeres institution fremadrettet kan tiltrække og fastholde de rette kompetencer. Målet er at sikre, at ledelsen kan handle i tide, forudse behov og indsatser samt fastholde kritiske kompetencer.

I AMConsulting hjælper vi vores kunder med at udøve datadrevet ledelse, da vi udvikler ledelsesinformation, hvor data kombineres fra forskellige systemer fx økonomi- produktions- og HR-data. Vi kan rådgive jer i hele processen med behovsafdækning, udvikling, publicering, implementering og forankring.

HR ledelsesinformation i Power BI

Vi inddrager altid kunderne i udviklingen, så ledelsesinformationen bliver relevant, retvisende og rettidig for den enkelte målgruppe samt afspejler den enkelte institutions forretning, mål og potentiale.

Vi har bl.a. udviklet en HR-rapport til hhv. direktionen og den enkelte personaleleder med fokus på:

  • fravær
  • løn og ansættelsesvilkår
  • personalesammensætning, -ændringer og -omsætning
  • organisations- og ledelsesstruktur
  • ressourceanvendelse og ressourcebelastning.

Rapporten er udarbejdet i Power BI, hvor vi kan analysere og vise nøgletallene på forskellige niveauer.

 

Et konstrueret eksempel på en HR-rapport til hhv. direktionen (til venstre) og personalelederen (til højre).

 

Viden om HR data, systemer og rapportering

AMConsultings styrke ved udviklingen af HR ledelsesinformationen er, at vi kan kombinere:

  1. stor viden om HR-data, herunder en viden om gældende lovgivning, overenskomster samt en forståelse for kundens lokale aftaler på området

  2. stor erfaring med statens systemlandskab, herunder SLS-LDV, Statens HR, Navision mv. samt de mest anvendte tidregistreringssystemer fx mTIME

  3. solid teknisk viden og kompetence inden for fx Power BI, Excel og LDV.

Kontakt seniorkonsulent Anne Louise Dichmann-Hansen og hør mere om, hvordan AMConsulting kan hjælpe dig og din organisation med at få udviklet styringsrelevant HR ledelsesinformation til god intern styring og arbejdstilrettelæggelse.

Eksempler på samarbejder