HR-styring

i stat og selveje

Vi hjælper jer med at optimere jeres personaleadministrative arbejdsgange og med den gode implementering af it-systemer som f.eks. Statens HR og tidsregistrering.

Sammen med jer opbygger vi HR ledelsesinformation, der giver overblik over jeres vigtigste nøgletal og et godt beslutningsgrundlag. Derudover er vi gode sparringspartnere og rådgivere, når det kommer til f.eks. kompetenceudvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Vores afsæt er et stort kendskab til de statslige regler og systemer kombineret med mange års erfaring med HR – både hands-on opgaver og rådgivning – blandt statslige institutioner og selvejere.

Vi hjælper jer på følgende områder

Ledelsesinformation

HR-ledelsesinformation på alle niveauer i organisationen, f.eks. i PBI, LDV og Excel

Læs mere

Undervisning

Statens Budgetsystem (lønbudgettering), Statens HR, mTime

Læs mere

Systemudvikling

Løn- og omkostningsfordeling, business intelligence og stamdatakontrol

Læs mere

Drift og interim

Optimering af processer og kontroller f.eks. lønkontrolplaner, ad hoc assistance på HR-driftsopgaver

Systemimplementering og -optimering

Statens Budgetsystem (lønbudgettering), Statens HR, LDV/Power BI, mTime

Læs mere

Analyser og arbejdsgange

Optimering af personaleadministrative arbejdsgange og organisering af HR-opgaverne

Læs mere

Styringsmodeller

HR-strategi, personalepolitik, strategisk kompetenceudvikling

Projektledelse

Projektledelse, projektledelsesassistance og programledelse

Styring med fokus på data og processer

Vi hjælper jer med at opbygge og implementere modeller for styring af HR-området f.eks. ved at designe fleksibel ledelsesinformation med afsæt i jeres mål og styringsbehov. Vi hjælper jer med implementering af nye HR-systemer, optimering af arbejdsgange og kontroller mm.

It-systemer

Vi rådgiver og udvikler løsninger inden for statens fælles økonomi- og HR-systemer samt Business Intelligence.

Systemer

Navision Stat / GIS

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

LDV / Power BI

mTime

SKS / SB

Løsninger

Omkostningsfordeling

Business Intelligence

Budgetløsninger

Stamdatakontrol

Applikationer (Apps/Power Apps)

Undervisning

Navision Stat

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

Business Intelligence / Power BI

Excel / Access

Eksempler på samarbejder

Kontakt vores konsulenter

Anne Louise Dichmann-Hansen
Seniorkonsulent
+ 45 31 14 16 73
ald@amconsulting.dk
Randi Salling
Seniorkonsulent
+45 22 76 19 50
rsa@amconsulting.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi fortæller om aktuelle emner inden for økonomi- og HR-styring i staten, inviterer til gå-hjem-møder og deler viden om styringsmodeller, systemudvikling og -implementering og ledelsesinformation mv.