Kom på kursus i SBS

Deltag i et eller flere af de fire kurser i Statens Budgetsystem (SBS), som AMC har udviklet på vegne af Økonomistyrelsen. Vi står også for selve undervisningen på kurserne i budgettering for økonomifunktionen, lønbudgettering, anlægsbudgettering og rapporter i SBS. Vi glæder os til at se jer.

Få hands-on erfaring med SBS

I har muligheden for at få hands-on erfaring med Statens Budgetsystem på de fire kurser, AMC har udviklet på vegne af Økonomistyrelsen. Det er de åbne kurser, som udbydes af Økonomistyrelsen flere gange i løbet af 2020. Vi kan også lave skræddersyede forløb til jeres arbejdsplads. Skriv til Økonomistyrelsens kursusafdeling på mail: kursus@oes.dk eller ring til chefkonsulent Arne Larsen i AMC for at høre mere.

Dele af kursusforløbet blev brugt på to skræddersyede forløb for økonomimedarbejdere og -chefer i Kriminalforsorgen. Evalueringen viste meget stor tilfredshed med kursusmaterialet og undervisernes kompetencer og formidlingsevner med evalueringstal på henholdsvis 4,2, 4,5 og 4,2 ud af 5 mulige.

Tilmelding sker på Campus, hvor kursusdatoerne også fremgår.

Overblik over kursernes indhold og målgruppe

På kurserne lægger vi vægt på, at I hver især får fingrene mest muligt i systemet gennem konkrete øvelser, og vi har samtidig fokus på at give jer en god forretningsmæssig forståelse af, hvordan I kan anvende SBS i jeres institution.

Kursus for økonomifunktionen

 • Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder med budgetlægning og budgetprocesser i økonomifunktionen
 • Varighed: To sammenhængende kursusdage
 • Efter kurset vil I:
  • Forstå systemets forretningslogik og grundlæggende opbygning
  • Forstå, hvordan budgetlægningsopgaver tilrettelægges og distribueres til relevante medarbejdere i institutionen
  • Kunne arbejde med systemet i praksis i forhold til budgetlægningen
  • Kunne arbejde med systemet i praksis i forhold til de bagvedliggende procesadministrative opgaver

Kursus i lønbudgettering

 • Målgruppe: Medarbejdere i HR eller økonomifunktionen, der arbejder med lønbudgettering
 • Varighed: En kursusdag
 • Efter kurset vil I:
  • Forstå den forretningslogik, der ligger til grund for lønbudgettering i SBS
  • Kende registrerings- og uddataværktøjer, der er tilknyttet området i SBS
  • Forstå sammenhængen med de øvrige systemer med relevans for lønbudgettering (SLS og LDV)
  • Kunne arbejde med systemet i praksis i forhold til lønbudgettering i egen institution

Kursus i anlægsbudgettering

 • Målgruppe: Medarbejdere i økonomifunktionen, der arbejder med anlægsbudgettering
 • Varighed: En kursusdag
 • Efter kurset vil I:
  • Forstå den forretningslogik, der ligger til grund for anlægsbudgettering i SBS
  • Kende registrerings- og uddataværktøjer, der er tilknyttet området i SBS
  • Kunne arbejde med systemet i praksis i forhold til budgetlægning indenfor anlægsområdet

Kursus i rapporter

 • Målgruppe: Medarbejdere i økonomifunktionen, der skal arbejde med at lave rapporter i SBS.
 • Varighed: En kursusdag
 • Efter kurset vil I:
  • Forstå mulighederne for at tilpasse eksisterende rapporter til lokale behov med afsæt i rapporter vedrørende institutionsbudgettet
  • Kunne gennemføre tilpasninger i rapporterne og tilføje disse til arbejdsområdet i en processkabelon

Tilmelding til de åbne kurser skal ske i Campus, hvor kursusdatoerne også fremgår.

Har du spørgsmål om at få et kursus skræddersyet til jeres behov? Skriv til Økonomistyrelsens kursusafdeling på mail: kursus@oes.dk eller ring til chefkonsulent Arne Larsen i AMC for at høre mere.

Eksempler på samarbejder