Arne S. Larsen

Chefkonsulent

Mobil +45 28 10 56 84

Arne er en erfaren forretningskonsulent, underviser og formidler med særlig viden om statslig økonomistyring og de statslige administrative systemer (Navision Stat, Statens Budget System mv).  
 
Sin erfaring som løsningsarkitekt har han opnået gennem deltagelse i en bred vifte af projekter og opgaver i stats- og selvejersektoren bl.a. med Navision Stat-implementering og opstilling af økonomimodeller. Dertil har Arne en omfattende erfaring med mere ad hoc-betonet assistance i form af driftsstøtte og problemløsning i forhold til systemanvendelse, regnskab og økonomistyring hos en bred kreds af kunder. Herudover har Arne mange års erfaring med projektledelse og -deltagelse. Endelig har Arne en tung erfaring som underviser i de statslige systemer, bl.a.  for Økonomistyrelsen, og har derigennem bidraget til at sikre, at styringsmæssige tiltag og nye systemer er blevet forankret i kundernes organisationer.
 
Arne er lyttende, empatisk og prioriterer en tillidsfuld relation til kunden højt. Han mestrer både dialogen med ledelsen om strategiske, styringsmæssige temaer og samtalen med den enkelte økonomimedarbejder om konkrete regnskabs- og systemmæssige udfordringer.

Arne er uddannet cand.mag.

W3Schools