Styr på økonomien i jeres projekter

Projektregnskaber og -rapportering kan systemunderstøttes af sagsmodulet i Navision Stat. Vi hjælper jer gerne i processen med at få opsat sagsmodulet hensigtsmæssigt. Start f.eks. med at bruge vores værktøj til at komme godt i gang med implementeringsprocessen.

Det får I ud af at bruge sagsmodulet:

  • Strukturerede stamdata koblet til projektøkonomi
  • LDV som grundlag for business intelligence og rapportering
  • Bevillingskørsler til nulstilling af delregnskaber for tilskudsfinansierede aktiviteter
  • Lettet den administrative arbejdsbyrde ved økonomistyring af projekter

Sagsmodulet giver mulighed for at strukturere og samle administrative stamdata for jeres projekter i ét system og direkte koble det til økonomien på projekterne. Budget-, forbrugstal og stamdata er fuldt understøttet i statens datawarehouse-løsning, LDV. Dermed får I det ideelle grundlag for at opbygge business intelligence løsninger og traditionel rapportering.

Bevillingsstyringen i sags- og ressourcemodulet sikrer automatisk den løbende periodiserede indtægtsføring. Det betyder, at de tilskudsfinansierede projekter bliver nulstillet på delregnskabsniveau samtidig med, at der tages hensyn til krav om medfinansiering og overhead.

Har I tilskudsfinansieret virksomhed eller andre eksternt finansierede projekter, kan sagsmodulet lette den administrative arbejdsbyrde væsentligt i forhold til drift, opfølgning og rapportering.

Værktøj til jeres implementering af sagsmodulet

AMC har i 10 år hjulpet statslige institutioner med at implementere sagsmodulet i Navision Stat.

Baseret på den erfaring har vi udviklet en procesmodel for, hvordan den optimale implementering kan ske gennem følgende procestrin:

  • En foranalyse, hvor mål og succeskriterier med implementeringen fastlægges
  • En designfase, hvor blandt andet principper, styringsmodel og roller fastlægges
  • En opsætningsfase i Navision Stat, hvor der opsættes en sammenhængende registreringsramme efter de aftale principper i designfasen
  • En udrulningsfase, hvor systemet sættes i drift og medarbejderne bliver uddannet til at anvende systemet
  • En realiseringsfase hvor gevinsten og fordelene ved de systemunderstøttede projektregnskaber mm. viser sig.

I har mulighed for at downloade vores visuelle værktøj til implementering her: Implementering af sagsmodulet

Vil I høre mere? Kontakt Arne S. Larsen

Eksempler på samarbejder