Økonomistyring

i stat og selveje

Vi rådgiver om styringsmodeller – blandt andet registreringsrammer og omkostningsfordeling – og hjælper jer med den tekniske løsning.

Sammen med jer udvikler vi de rapporter, der giver ledelsen overblik og mulighed for at handle, og vi hjælper jer med både den tekniske og organisatoriske implementering. Et særligt fokusområde er de projekt- og aktivitetsbaserede kunder med flere finansieringskilder.

Har I brug for driftsstøtte til et konkret projekt? Mangler I en regnskabschef eller en controller? Vi har konsulenter, der hurtigt kan træde til med hands-on hjælp og sparring.

Vi hjælper jer på følgende områder

Analyser

Besparelseskatalog, reduktion af lukkeperiode, indkøbsanalyse

Styringsmodeller

Økonomi- og ressourcestyringsmodeller, registreringsrammer, omkostningsfordeling

Læs mere

Systemudvikling

Omkostningsfordeling, Business Intelligence, budgetløsninger, stamdatakontrol og applikationer

Læs mere

Systemimplementering og -optimering

Navision Stat, RejsUd, IndFak, Statens Budgetsystem, Statens HR, LDV/Power BI og mTime

Læs mere

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation til alle niveauer i organisationen – f.eks. i PBI, LDV og Excel

Læs mere

Undervisning

Navision Stat, RejsUd, IndFak, Statens Budgetsystem, Statens HR, Business Intelligence/Power BI og Excel/Access

Læs mere

Drift og interim

Regnskabs- og controllingopgaver jf. årshjul, grundbudget, måneds- og udgiftsopfølgning, regnskabslukning og årsafslutning

Projektledelse

Projektledelse, projektledelsesassistance og programledelse

“Løsningsarkitekter og håndværkere”

Som “løsningsarkitekter” opbygger og implementerer vi styringsmodeller inden for økonomistyring med afsæt i jeres kerneopgave, som “håndværkere” hjælper vi jer med at bruge de rigtige værktøjer og få driften til at fungere effektivt.

It-systemer

Vi rådgiver og udvikler løsninger inden for statens fælles økonomi- og HR-systemer samt Business Intelligence.

Systemer

Navision Stat / GIS

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

LDV / Power BI

mTime

SKS / SB

Løsninger

Omkostningsfordeling

Business Intelligence

Budgetløsninger

Stamdatakontrol

Applikationer (Apps/Power Apps)

Undervisning

Navision Stat

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

Business Intelligence / Power BI

Excel / Access

Eksempler på samarbejder

Kontakt vores konsulenter

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi fortæller om aktuelle emner inden for økonomi- og HR-styring i staten, inviterer til gå-hjem-møder og deler viden om styringsmodeller, systemudvikling og -implementering og ledelsesinformation mv.