8 gode grunde til at bruge Power BI

Vi anbefaler vores kunder blandt statens institutioner og selvejere at bruge Power BI til deres rapporter med f.eks. ledelsesinformation. Er du i tvivl om, I skal fortsætte i Excel eller andre rapporteringsværktøjer? Læs vores 8 gode grunde til at bruge Power BI.

1. Det er nemt at anvende

Power BI minder på mange punkter om Excel. Har I erfaring med at udvikle rapporter ved brug af pivottabeller i Excel, vil omstillingen til Power BI føles naturlig og ligetil.

2. Det er let tilgængeligt

Power BI er tilgængelig for alle statslige og selvejer institutioner, som anvender LDV (Det lokale datavarehus) via Citrix til Statens IT eller KMD.

3. Det er let at forstå

Der er mange flere visualiserings- og interaktionsmuligheder end i f.eks. Excel.

4. Det er nemt at sammenkoble datakilder

Det er relativt simpelt at sammenkoble data fra forskellige systemer f.eks. produktions-, HR- og økonomidata.

5. Det er nemt og intuitivt at publicere rapporter

Rapporter kan publiceres og frit tilgås via rapportserveren i LDV. Det er muligt at udvikle rapporter i et format, som kan læses på tablet og/eller smartphone.

6. Der er mulighed for automatisk opdatering af data

Der kan opsættes automatisk opdatering af datakilder, og I kan fastsætte tidspunktet for opdateringerne.

7. Der er høj sikkerhed

I modsætning til i Excel er det lettere at sikre, at følsomme data ikke sendes til interne eller eksterne, som ikke burde have adgang til data.

8. Det er billigt

Power BI er i modsætning til andre visualiseringsværktøjer, som blandt andet Tableau og QlikView, frit tilgængeligt via LDV – både ift. udvikling og publicering af rapporter. Dette gælder for statslige institutioner og selvejere, der anvender LDV.

Der må forventes udgifter til hosting-leverandøren ved firewallåbninger, hvilket er et krav, hvis data ikke ligger tilgængeligt i LDV.

 

Kontakt teamleder Martin V. Olsen hvis du vil vide mere om Power BI og ledelsesrapportering i staten.

Eksempler på samarbejder