Privatlivspolitik

AMC behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

AMC som databehandler for kunderne

AMC fungerer som databehandler for en del af vores kunder (dataansvarlige). Vi behandler deres data efter den instruks, der fremgår af den indgåede databehandleraftale. Vi anbefaler, at aftalen tager afsæt i Datatilsynets skabelon for standardkontraktbestemmelser.

Hvert år bliver AMC revideret af en uafhængig revisor ift. vores rolle som databehandler. Denne revisionsgennemgang munder ud i en ISAE 3000-erklæring fra revisor. Se seneste erklæring.

Jobsøgere til stillinger i AMC

Når vi modtager ansøgninger og CV i forbindelse med jobopslag opbevarer vi disse oplysninger frem til stillingen bliver besat. Efterfølgende sletter vi det modtagne materiale fra jobsøgerne. Hvis vi ønsker at opbevare ansøgning og CV ud over denne periode, indhenter vi først samtykke fra den enkelte jobsøger.

AMC’s nyhedsbrev

I forbindelse med tilmelding til AMC’s nyhedsbrev oplyser du navn, stilling, arbejdsplads og mail-adresse. Vi opbevarer dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Du har til hver en tid mulighed for at afmelde dig nyhedsbrevet igen, hvorefter vi sletter dine oplysninger.

Tilmelding til et arrangement i AMC

Vi holder med jævne mellemrum nogle arrangementer, du kan tilmelde dig via hjemmesiden eller nyhedsbrevet. Til de arrangementer vil vi typisk bede dig oplyse navn, stilling, arbejdsplads og mail-adresse samt evt. angive, hvilken workshop eller tema, du ønsker at tilmelde dig. Vi opbevarer dine oplysninger for at kunne afvikle arrangement og tage godt i mod dig. Vi slette dine oplysninger senest 6 måneder efter, arrangementet har været afholdt, med mindre du giver samtykke til andet.

Cookies på denne hjemmeside

Læs AMC’s cookiespolitik.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Administrationschef Malene Aurig.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Mail: dpo@amconsulting.dk
Mobil: 3030 3539
Brev: AMConsulting, att. Databeskyttelsesrådgiver, Fensmarkgade 3, 2200 København N.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode os om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til AMC’s databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte AMC’s databeskyttelsesrådgiver.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Privatlivspolitikken er senest opdateret den 5. maj 2020.