Proces

og samarbejde

Opstarten på samarbejdet mellem jer og AMC er vigtig. Her aftaler vi, hvordan samarbejdet skal fungere, og hvordan vi bedst hjælper jer med opgaverne fra idé til realisering. Vi forventningsafstemmer, indgår kontrakt og sikrer compliance i forhold til GDPR.

Vi er med der, hvor det giver mening

Alt afhængig af, hvilken rolle I ønsker vi spiller i samarbejdet, kan vi komme ind i dele af processen eller analysere behovene og projektlede processen fra start til slut, samt give løbende assistance efter løsningerne er implementeret i driftfasen.

Vi tager udgangspunkt i jeres behov

I AMConsulting indleder vi typisk samarbejdet med en behovsafklaring, der tager afsæt i jeres rapporterings- og styringsbehov, og vi sikrer, at jeres projektledelse hele tiden har overblik over processen. Vi anbefaler, at brugere og beslutningstagere så vidt muligt inddrages i afklaringen af mål og behov.

Løsninger der giver tryghed

Vi er lige dele arkitekter og håndværkere, når vi udvikler løsninger. En løsning er først en løsning, når den fungerer og organisationen føler sig tryg ved den. Derfor anser vi implementeringen af løsningen som en lige så væsentlig del af processen som udviklingen. Vi lægger vægt på, at jeres organisation tager ejerskab af de nye styringsredskaber.

Konsulentkøb i staten

Finansministeriet og Dansk Industri har udarbejdet en checkliste for, hvornår og hvordan statslige institutioner kan bruge eksterne konsulenter. Her er de fire argumenter for, hvorfor nogle opgaver med fordel kan løses af eksterne konsulenter: 1) uvildighed, 2) nytænkning, 3) specialistviden og 4) ekstra kapacitet i en periode. Vi guider jer også gerne på vej. Se checklisten.

Kontraktformer

AMConsulting er underleverandør på flere SKI-aftaler.

I kan indgå aftaler med os på flere måder:

  • I kan indgå en rammeaftale med AMC og indgå konkrete delaftaler på enkeltopgaver indenfor rammeaftalen.
  • I kan anvende følgende SKI-aftaler hvor AMConsulting er underleverandør
    • 02.15 It-rådgivning
    • 02.17 It-konsulenter
    • 17.11 Managementsupport

Der kan fortages direkte tildeling på alle tre SKI-aftaler via en enkelt proces, der tager udgangspunkt i egen opgavebeskrivelse. Dette giver mulighed for et hurtig og effektiv indkøb af konsulentydelser hos hos.

Hvis du vil høre mere om AMConsulting som SKI-underleverandør, er du velkommen til at kontakte Martin V. Olsen.

GDPR-compliance

Vi bliver årligt revideret efter ISAE 3000 erklæringen af en uafhængig revisor. Revisor gennemgår område for område, hvordan AMC lever op til GDPR-kravene til AMC’s rolle som databehandler for en lang række statslige kunder.

Databehandling og GDPR

AMC fungerer som databehandler for en lang række kunder i stat og selveje. Det er et ansvar, vi tager meget alvorligt gennem vores politikker og interne retningslinjer, vores meget sikre teknologiske set-up og gennem løbende kontroller og udvikling af vores GDPR-praksis.

Vores skabelon for standardkontraktbestemmelser mellem dataansvarlig og databehandler tager afsæt i skabelonen fra Datatilsynet, og vi får hvert år en uafhængig revisionsgennemgang af vores databehandlerrolle.

Kontakt vores konsulenter

Martin V. Olsen
Teamleder
+45 30 71 44 11
mvo@amconsulting.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi fortæller om aktuelle emner inden for økonomi- og HR-styring i staten, inviterer til gå-hjem-møder og deler viden om styringsmodeller, systemudvikling og -implementering og ledelsesinformation mv.