Systemer

i stat og selveje

Vi hjælper jer med at få en optimal anvendelse af de statslige standardsystemer, som passer til netop jeres styringsbehov. Vi sikrer selvfølgelig, at løsningerne virker på tværs af systemerne i staten.

Vi har stort fokus på dataflowet mellem systemer. Hvis jeres styringsbehov rækker ud over standardløsningen, udvikler vi gerne lokale løsninger, der integrerer med standardsystemerne. Det gælder inden for økonomistyring, HR-data og business intelligence.

It-systemer

Vi rådgiver og udvikler løsninger inden for statens fælles økonomi- og HR-systemer samt Business Intelligence.

Systemer

Navision Stat / GIS

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

LDV / Power BI

mTime

SKS / SB

Løsninger

Omkostningsfordeling

Business Intelligence

Budgetløsninger

Stamdatakontrol

Applikationer (Apps/Power Apps)

Undervisning

Navision Stat

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

Business Intelligence / Power BI

Excel / Access

Vi tager afsæt i statens fælles systemer

Vi er specialister i at anvende de fælles statslige it-systemer og har mange års erfaring med bl.a. implementering af Navision Stat, ledelsesrapportering via LDV/PBI og Statens HR. Vi udvikler også specialdesignede, koblede løsninger, der er tilpasset den enkelte institution.

Via vores tilgang til ”økonomi- og HR-styring i system” omsætter vi data til viden ud fra en omfattende erfaring med statens systempakke og fokus på praksisnære løsninger i kundens organisation.

Det er vores erfaring, at langt de fleste organisationer kan få deres styringsbehov opfyldt via statens standardsystemer.

Vi udvikler koblede it-løsninger og applikationer

Vi udvikler specialdesignede, målrettede løsninger ud fra kundens behov, hvor vi tænker i genbrug af de statslige systemer. Vi har stor erfaring i at koble vores løsninger til Navision Stat og andre fælles statslige systemer.

Vores applikationer er udviklet på de mest anvendte teknologier som f.eks. Acces, VBA, SQL og Power Apps.

Eksempler på samarbejder

Kontakt vores konsulenter

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi fortæller om aktuelle emner inden for økonomi- og HR-styring i staten, inviterer til gå-hjem-møder og deler viden om styringsmodeller, systemudvikling og -implementering og ledelsesinformation mv.