Undervisning

i stat og selveje

Vi udvikler undervisningsmaterialer og underviser i det statslige system Navision Stat på vegne af Økonomistyrelsen, og vi leverer skræddersyede kurser til statens institutioner, når vi hjælper dem med opsætning eller implementering af f.eks. Navision Stat, SBS eller Statens HR.

Kompetenceudvikling og undervisning er altid en del af vores leverancer til kunderne. Vi forlader jer ikke før, vi er sikre på, at I kan anvende de løsninger, vi leverer.

It-systemer

Vi rådgiver og udvikler løsninger inden for statens fælles økonomi- og HR-systemer samt Business Intelligence.

Systemer

Navision Stat / GIS

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

LDV / Power BI

mTime

SKS / SB

Løsninger

Omkostningsfordeling

Business Intelligence

Budgetløsninger

Stamdatakontrol

Applikationer (Apps/Power Apps)

Undervisning

Navision Stat

RejsUd, IndFak

Statens Budgetsystem

Statens HR

Business Intelligence / Power BI

Excel / Access

Eksempler på samarbejder

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi fortæller om aktuelle emner inden for økonomi- og HR-styring i staten, inviterer til gå-hjem-møder og deler viden om styringsmodeller, systemudvikling og -implementering og ledelsesinformation mv.